İmamın birinci teşehhütte yanılması

İmamın birinci teşehhütte yanılması (10593) no'lu fetvadan ikinci sorusu: (Bölümün numarası 7; Page No. 143) Soru 2: Bir adam bize dört rekatlı bir namazda imamlık yaptı ve birinci teşehhüdü unutarak kalktı. Bunun üzerine ona uyanlar: ''Subhanallah'' dedi. O da hemen birinci teşehhüd için oturdu. İmamın bu hareketinin ardından cemaatten bazıları imamdan ayrılarak namazlarını münferid olarak tamamladılar. İmam ve onunla beraber oturanlar ile namazdan ayrılarak münferid olarak kılanların namazlarının hükmü nedir?


Cevap 2: Hepsinin namazı geçerlidir. Çünkü onlardan her birri ictihadına göre hareket etmiştir. Evla olan ayrılıp münferid olarak namazlarını kılanların imamları ile beraber hareket etmeleriydi. Zira oturma yerine dönmek caizdir. Ayağa kalkmış fakat kıraate başlamamıştır. Şer'i hükmü bilmemesi sebebi ile kıraate başladıktan sonra dönmüş olduğunu farzetsek bile namazı fasit olmazdı.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: