İmamın arkasında (imamın tekbir ve tesbihlerini cemaata) ulaştırmanın hükmü

İmamın arkasında (imanın tekbir ve tesbihlerini cemaata) ulaştırmak. (Bölümün numarası 8; Page No. 12) (7519) no'lu fetvanın birinci sorusu: Soru 1: İmamın arkasında (imamın tekbir ve tesbihlerini cemaata) ulaştırmak caiz midir? Eğer caiz ise ne zaman caizdir? Zira bazı âlimler şöyle diyorlar: İmamın sesini duymadıkları zaman caizdir , şayet imanın sesini işitiyorlarsa caiz değildir. Bu sahih midir? Bunun delili nedir?


Cevap 1: Buna ihtiyaç olduğu zaman caizdir. Çünkü Peygamber (s.a.v.) vefat ettiği hastalığında namaz kılmış ve Ebu Bekir sağında olduğu halde onun namazına uyarak namaz kılmış ve insanlar da o ikisinin arkasında Ebu Bekir'in (r.a.) namazına uyarak namaz kılmışlardır.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: