İki sûre okumak

İki sûre okumak Sekizinci soru, (4769) no'lu fetvadan: Soru 8: İmam ya da münferit olarak namaz kılan, farz namazın ilk rekatında iki sure okuyabilir mi?.


Cevap8: Evet bu caizdir,Buharinin ve diğerlerinin rivayet ettiği kadarıyla Ensârdan bir kişi, Kuba Mescidinde onlara imamlık yapıyordu. Namaz­da okuduğu her sureden önce İhlâs suresini okuyor onu bitirdikten sonra da başka bir sure okuyordu. Her rekâtta böyle yapıyordu. Arkadaş­ları onunla konuşup: Sen bu sureyle başlıyorsun. Sonra bunun yetme­diğine kanaat getirerek başka bir sure okuyorsun. Ya sadece bu sureyi oku veya bunu bırak başkasını oku, dediler. O da: Ben bu sureyi bırakmam. Siz bu şe­kilde imamlık yapmamı isterseniz yaparım, istemezseniz bırakırım, dedi. Bu kişinin, kendilerinin en faziletlileri olduğu görüşündeydiler. Onun dışın­da birisinin kendilerine imam olmasını istemiyorlardı. Allah Resulu (s.a.v.) bunlara gelin­ce ona durumu bildirdiler. Resûlullah ona: Ey filan kimse! arkadaşlarının istediği bir şeyi yapmana engel nedir? Bu sureyi bütün rekatlerde gerekli görmene sebep nedir? buyurdu. O da: Ben onu seviyorum, dedi. Resûlullah: Senin onu sevmen seni cennete koydu, buyurdu. (Bölümün numarası 6; Page No. 406)  Yine Buhari rivayet etti Abi Vâil'den Bir adam İbnu Mes'ud'a gelerek: "Ben bu gece bir rek'atte mufassal sûrelerin tamamını okudum" dedi. İbnu Mes'ud (r.a.) da: "Şiir mırıldar gibi mırıldarmısın? Olmaz öyle şey! Ben, Resûlullah'ın (s.a.v.) birlikte okuduğu birbirine denk süreleri biliyorum." dedi ve mufassal surelerden yirmi tane ve Hamim'lerden de iki sureyi zikretti. Başarı Allahtandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: