İki niyetle nafile oruç tutmak

(6397) no'lu fetvanın üçüncü sorusu: Soru : Biri kaza diğeri de nafile oruca niyet olmak üzere, iki niyetle nafile oruç tutmak caiz midir? Seferi ve hasta orucunun hükmü nedir? (Fıkhen sefer sayılan mesafe) Seferi olanın oruç tutmaya muktedir olması durumunda ve aynı şekilde oruç tutabilen hastanın orucu makbul olur mu?


Cevap : İki niyetle nafile oruç tutulmaz. (kaza ve nafile niyeti) Seferinin (namazı kısaltacak kadar mesafe) orucu tutmaması daha faziletlidir. Ancak tutarsa geçerlidir. Hastalığına zarar verecek meşakketten korkan kişinin oruç tutmaması faziletlidir. Zannı galibe göre veya yakinen bir zarar veya helak tehlikesi sezilirse, zorluk ve zararı def etmek için oruç tutmamak vacip olur. Seferi ve hasta olan kişiler Ramazan gününden tutmadıkları orucu kaza etmeleri gerekir. Zorlukla beraber oruç tutulsa bile geçerli olur. (Bölümün numarası 10; Page No. 384) Başarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: