İki Doğu ve İki Batı

(6898) no'lu fetvanın sekizinci soru: Soru 8: Şu ayetlerin tefsiri nedir? Allah Te'âlâ buyurur ki: (O), iki doğunun ve iki batının Rabbidir. Allah Teala buyurur ki: O, doğunun da batının da Rabbidir. Allah Te'âlâ buyurur ki: Doğuların ve batıların Rabbine


Cevap8: Birinci ayetteki ''iki doğu ve iki batı'' ile maksat: Ekvator çizgisinin güney ve kuzeyinde güneşin doğuş yeri; batısı ise, güneyi ve kuzeyidir. İkinci ayetteki ''doğu ve batı'' ile maksat; güneşin, mevsimlere göre doğup battığı doğu ve batı yönüdür. Üçüncü ayetteki ''doğular ve batılar'' ile maksat ise; güneşin hergün doğu ve batıdan doğuş batış yerlerdir. Nasslar, bu şekilde arası bulunarak cem' edilir.Başarı Allah'tandır. Allah, Peygamberimiz Muhammed'e, aline ve ashabına salat ve selam eylesin. İlmi Araştırma ve Fetva Daimi Komisyonu


Tags: