İki cenaze için namaz kılmak

İki cenaze üzerine namaz kılmak (572) no'lu fetvanın ikinci sorusu: Soru 2: Birisi hazır diğeri gaip olan iki cenaze için namaz kılmanın hükmü. Her ikisi için bir cenaze namazı mı kılınır, yoksa her cenaze için müstakil bir namaz mı kılınır?


Cevap 2: Hazır olan cenaze namazının, söz ve fiil bakımından gaip olan cenaze namazından farklı olmadığı göz önünde bulundurularak, hazır olan iki cenazeye yahut gaip olan iki cenazeye namaz kılmak gibi, hazır ve gaip iki cenaze için bir cenaze namazı kılınmasında bir beis olduğunu düşünmüyoruz.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: