İki üfleme arasındaki zamanı sınırlandırma gaybi işlerdendir

Yedinci soru, (3594) no'lu fetvadan: Soru 7: Allah Te'âlâ şöyle buyuruyor: Sûr'a üflenince, Allah'ın diledikleri müstesna olmak üzere göklerde ve yerde ne varsa hepsi ölecektir. Sonra ona bir daha üflenince, bir de ne göresin, onlar ayağa kalkmış bakıyorlar! (Bölümün numarası 3; Page No. 460) İki üfleme arasında ne kadar zaman vardır ve iki üfleme arasında ölmeyecekler kimlerdir?


Cevap 7: İki üfleme arasındaki zamanı sınırlandırmak, akıl ve ictihatla idrak edilemeyen gaybi işlerdendir. Ancak bu, peygamber'den (s.a.v.) duymakla bilinebilir. Onun sınırlandırılması hakkında ondan sahih bir hadis rivayet edilmemiştir. Ancak Buhari, Müslim ve diğerlerinin rivayet ettiğine göre peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: İki üfleme arasında kırk vardır". Ebû Hureyre'ye (r.a.) arkadaşları: "Kırk gün mü" diye sordular. Ebû Hureyre dedi ki: "Ben buna cevap vermekten çekindim." Onlar: "Kırk sene mi" dediler. Ben cevap vermekten çekindim. Onlar: "Kırk ay mı" dediler. Ben buna da cevap vermekten çekindim. İnsanların her şeyi çürümüştür, sadece kuyruk sokumunda bulunan bir kemiği kalmıştır. Kıyamet günü mahlukat ondan meydana gelir. "kırk" sözünün üzerine bir şey ilave etmemiştir. O sene mi, ay mı yahut gün mü açıklamamıştır. İki üfleme arasında ölmiyeceklere gelince, onları ancak Allah Teala bilir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), ailesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: