İhtiyaçların giderilmesi için Esma-i Hüsna'nın hadimlerine nida etmek

Üçüncü ve beşinci soru, ( 3321) no'lu fetvadan: Soru 3: Müslümanın duasında: "Ey bu Esma-i Hüsnanın hadimi, ihtiyacımın giderilmesinde bana yardım et ve cevap ver." demesi caiz midir?.


Cevap 3: İhtiyaçların giderilmesi için, esma-i hüsnanın hadimleri diye nida etmek şirktir. Çünkü bu, Allah'tan başka bilinmeyen, mevhum, aslen bilmediğimiz hadimlere nidadır. Allah Te'âlâ şöyle buyurmutur: Allah'ı bırakıp da kıyamet gününe kadar kendisine cevap veremeyecek şeylere tapandan daha sapık kim olabilir? (Oysa) onlar, bunların tapmalarından habersizdirler.(5)İnsanlar bir araya toplandıkları zaman (müşrikler) onlara (tapındıklarına) düşman kesilirler ve onlara kulluk ettiklerini inkar ederler. Allah Te'âlâ şöyle buyurmuştur: Her kim Allah ile birlikte diğer bir tanrıya taparsa, -ki bu hususla ilgili hiçbir delili yoktur- o kimsenin hesabı ancak Rabbinin nezdindedir. Şurası muhakkak ki kafirler iflah olmaz. (Bölümün numarası 1; Page No. 134) Allah Te'âlâ şöyle buyurmuştur: Allah'ı bırakıp da sana fayda veya zarar vermeyecek şeylere tapma. Eğer bunu yaparsan, o takdirde mutlaka sen zalimlerden olursun.(106)Eğer Allah sana bir zarar dokundurursa, onu yine O'ndan başka giderecek yoktur. Ayeti oku. Allah (c.c.) şöyle buyurmuştur: Mescitler şüphesiz Allah'ındır. O halde, Allah ile birlikte kimseye yalvarmayın (ve kulluk etmeyin). Allah Te'âlâ şöyle buyurmuştur: Şu da gerçek ki, insanlardan bazı kimseler, cinlerden bazı kimselere sığınırlardı da, onların taşkınlıklarını arttırırlardı. Hz. Peygamber'in (s.a.v.) şöyle buyurduğu rivayet olunmuştur: Bir şey istediğinde Allah’tan iste ve Yardım istediğin zaman, Allah’tan yardım iste Hadisi oku. Menfa'at elde etmek ve zararı defetmek için yapılacak duasın sadece Allah için olması gerektiğini ifade eden bu ve benzeri ayet ve hadisler vardır. Bunu Allah'tan başkası için yapmak şirktir, çünkü dua ibadettir.


Tags: