İhtilam olma konusunda hüküm meninin çıkmasına bağlıdır

Soru 3: İhtilam olur olmaz hemen uyandım ve meninin elbiseme bulaşmasına mani olarak onu tuvalete boşalttım. Bu durumda namaz kılmak ve Kur'ân okumak için gusletmem mi gereklidir, yoksa abdest almam yeterli olur mu?


Cevap 3: Meninin elbisene veya tuvalete dökülmesi önemli değildir, bu durumda senin gusletmen gerekmektedir. Çünkü ihtlam konusundaki hüküm meninin çıkmasına bağlıdır. (Bölümün numarası 5; Page No. 333)  Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Su, sudandır. Ümmü Süleym'in ( r.anha), Resulullah'a (s.a.v.) sorusuna karşılık şöyle cevap vermiştir: Allah gerçeği söylemekten haya etmez. Kadın ihtilam olduğunda gusletmesi gerekli midir? Hz. Peygamber (s.a.v.): "Evet, su görünce" buyurdu. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed'e (s.a.v.) âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin


Tags: