İhtilam olan kimseye bir günah yoktur

İhtilam olan kimseye bir günah yoktur (3377) no'lu fetvanın birinci sorusu: Soru 1: Rüyasında bir erkek ile cinsi münasebette bulunup ihtilam olan bir kadın ne yapmalıdır?


Cevap 1: Hamd yalnız Allah'adır, salât ve selâm onun resulüne, âilesine ve sahabesine olsun. Deriz ki:Bir erkek uykusunda bir kadınla veya bir kadın, bir erkeğin kendisi ile cimada bulunduğunu görse ikisine de herhangi bir günah terettüp etmez. Bundan korunma imkanı olmadığından dolayı uyku halinde sorumluluk kaldırılmıştır. Çünkü Allah Te'âlâ kişiyi ancak güç yetirebildiği şeyler ile sorumlu tutar. Ayrıca Resulullah'ın (s.a.v.) şöyle buyurduğu da sabit olmuştur: (Bölümün numarası 5; Page No. 338) Üç kişiden sorumluluk kaldırılmıştır: Uyanıncaya kadar uyuyandan, iyileşinceye kadar deliden ve ergenlik çağına gelinceye kadar çocuktan. Bunu Ahmed, Ebu Davud, Nesai ve Hakim rivayet etmiş olup, Hakim: İkisinin şartı üzere olduğunu söylemiştir. Dolayısı ile bu şekilde bir rüya görüp de menisi gelen kimse gusletmelidir.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed'e (s.a.v.) âilesine ve sahabesine salât ve selam etsinTags: