"İhtilaf rahmettir" Hadisi ile "Birbirinizle çekişmeyin; sonra korkuya kağılırsınız da gücünüz koybolur" Âyet-i Kerimesinin Telifi.

(15886) Sayılı fetva: Soru : Ne kadar sahih olduğunu bilmesem de "İhtilaf rahmettir" hadisi şerifi ile Birbirinizle çekişmeyin; sonra korkuya kapılırsınız da kuvvetiniz gider. Âyeti kerimesini nasıl telif edebiliriz? Allah sizleri en güzel şekilde mükafatlandırsın.


Cevap : Hadis sahih değildir. İhtilaftan maksat Allah'ın kullarını imtihan edip sınamasıdır ve her zaman rahmet değildir. Nitekim yüce Allah şöyle buyurur: O, hanginizin amelinin daha güzel olacağı hususunda sizi imtihan etmek için, Arş'ı su üzerinde iken, gökleri ve yeri altı günde yaratandır. (Bölümün numarası 3; Page No. 11)  Biz, insanların hangisinin daha güzel amel edeceğini deneyelim diye yeryüzündeki her şeyi dünyanın kendine mahsus bir zinet yaptık. Bilgi ve basiretiyle içtihat gücüne sahip olan kimse, ihtilaf konularında doğru hükme ulaşmak için çaba gösterir, isabet ederse, iki ecir; hata ederse, bir ecir kazanır. Ancak bilgisizce ihtilaf konularında görüş beyan edenlerle kişisel arzularına uyanlar, ecir kazamayacakları gibi günaha da girerler. Bu şekilde Kitap ve Sünnet delilleriyle alimlerin görüşleri telif edilmiş olur. Yüce Allah : (Fakat) onlar ihtilafa düşmeye devam edecekler.(118)Ancak Rabbinin merhamet ettikleri müstesnadır. buyururken, Hz. Peygamber de şöyle buyurur: Hakim, hüküm verir(ken) ictihadda bulunur da isabe ederse, onun için iki sevap vardır. Ama hüküm verir(ken) ictihad eder de yanılırsa, ona bir sevap vardır. (Müttefekun aleyh)Başarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Muhammed'e, âline ve ashabına salât ve selam etsin.


Tags: