İhramlıyken peçe takıp eldiven giymek

(4127) no'lu fetvanın beşinci sorusu: Soru 5: Efendim, bir kadının hac ya da umre için ihrama girmiş olsa bile, yüzünü ve ellerini örteceği konusundaki fetvanızı okudum. Fakat Resulullah (s.a.v.)'ın ihramlı bir kadının peçe takmaması ve eldiven giymemesi gerektiğini buyurduğu malumdur. Kadın nasıl ihramlıyken yüzünü örter? İhramlıyken peçe takıp, eldiven mi giyer? Ya da nasıl yüzünü ve ellerini örter? Yine şu da bilinir ki, hacda kadınların erkeklerden uzak durması kalabalık nedeniyle imkansızdır. Doğru olanın açıklanması için sizden bu konuda ayrıntılı bilgi rica ediyoruz.


Cevap 5: Hac ya da umre için ihrama girmiş bir kadın ilk tehallül (ihramdan çıkmak) vaktinde ihramsız oluncaya kadar peçe ve eldiven kullanmaz. Yabancı erkeklerin onu görmesinden korktuğu zaman başındaki örtüsünü yüzüne sarkıtır. Eğer bundan çekinmiyorsa olduğu gibi kalır, örtmez. Çünkü bazı kadınların yanında mahremleri olmuyor. Bir kadın mahremsiz olma durumundan kurtulamıyorsa, gerek gördüğü zamana kadar yabancılara karşı başörtüsünü yüzüne sarkıtmaya devam eder. Bunda bir sakınca yoktur. Ellerini de eldiven giymeden aynı şekilde kıyafeti gibi bir şeyle örtebilir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: