İhramlıyken kokuya dokunmak

(9571) no'lu fetvanın birinci sorusu: Soru 1: İhrama girdikten sonra koku sürmek. Kahire'den geldikten sonra mübarek umre görevimi yaptım. Dua ettiğim ve mültezemde Kabe-i Şerif'e yapıştığım sırada elimin Kabe'ye sürülen kokuya dokunduğunu farkettim. Kabe'nin maneviyat ve sevdası içinde dua ettiğim esnada vücudumu, saçımı ve elbisemi Kabe'nin üzerindeki kokuya sürdüm. Ondan sonra yapacağım ibadetlerimi tamamlamaya koyuldum. İçmek için zemzem suyuna yöneldim ve ondan bol suyla abdest alıp bedenimin ve başımın yarısını yıkadım. Sonra Safa ve Merve arasında Sa'y yapıp tıraş oldum. Bu yaptığıma alacağım karşılık nedir? Yanlışlıkla, kasıtsız olarak Mültezem'e dokunmak suretiyle onunla kokulanmamın hükmü nedir? Ayrıca daha sonra abdest alıp kokuyu neredeyse tamamen giderdim.


Cevap 1: Elinin hata ile Kabe'nin üstündeki kokuya değmesi, bundan sonra da vücudunu, saçını ve kıyafetlerini o kokuya sürmen yasaktır, yaptıklarına karşılık kefaret gerekir. O da, ya üç gün oruç tutarsın, ya altı fakiri her birine yarım sa' vermek üzere doyurursun, ya da bir koyun kurban kesersin. Ancak şeri hükmü bilmiyorsan ya da unuttuysan bir şey yapman gerekmez. (Bölümün numarası 11; Page No. 187)  Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: