İhramlı olan bir kişinin ağaçları çiğnemesi

(Bölümün numarası 11; Page No. 185) (3592) no'lu fetvanın ikinci sorusu: Soru 2: İhramlı olan bir kişi arabasıyla otları veya ağaçlardan birini çiğnerse bundan dolayı ona bir şey gerekir mi?


Cevap 2: Şayet o çiğnemiş olduğu bitkiler Harem bölgesinin dışındaysa bir şey gerekli değildir. Ancak bu yerin sahibi varsa zarar vermiş olduğu şeylerin değerini ona öder. Bu zarar vermiş olduğu şeyler harem bölgesinde bulunan ağaç veya otlarsa ve bu yer bir kişiye aitse aynı şekilde bunların değerini sahibine verir. Bu yer kimseye ait değilse ona bir şey gerekmez. Çünkü bunda kasıt yoktur. Peygamber efendimiz (s.a.v) kasıtlı olarak zarar vermeyi yasaklamıştır.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: