İhramlı kişinin eşini öpmesi ve boşalma meydana gelmesi

(Bölümün numarası 11; Page No. 188) (1610) no'lu fetva: Soru: Hac yapan bir şahıs sakıncalı bir iş yaptı. Cemre-i Akabe'ye taş attıktan ve tıraş olduktan sonra; ifada (ziyaret) tavafından önce eşini öptü ve şehvetle öpmesinden dolayı boşalma meydana geldi. Fakat karısı hac yapmıyordu. Bize fetva verin, Allah ecrinizi versin.


Cevap: Hac veya umre için ihrama girmiş bir Müslümanın ihramını bozmaya kalkışması ya da amelini tehlikeye atması caiz değildir. Öpmek, hac veya umre için ihrama girmiş kişiye tam olarak ihramdan çıkıncaya kadar haramdır. Tam olarak ihramdan çıkmak da, Cemre-i Akabe'yi taşlamak, saçı tamamen tıraş etmek ya da kısaltmak, ziyaret tavafı ve yapması gerekiyorsa sa'y yapmakla gerçekleşir. Çünkü kişi o süre içerisinde hala kadınlarla ilişki yaşamanın kendisine haram kılındığı ihram hükümleri dahilindedir. Bu kişinin ilk tehallülden (ihramın sona ermesi) sonra eşini öpmesi ve boşalma meydana gelmesi ile haccı bozulmaz. Allah'a tövbe etmesi gerekir ama yaptıklarını tekrar etmez. Fakat kurban edilebilecek bir koyun kesmeye mecburdur, onu da Mekke'nin fakirlerine dağıtmalıdır. İmkanı dahilinde bunu yapmalıdır.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: