İhramlı kadının yüzüne peçe takması

(13264) no'lu fetva: Soru: Bir kadın üç kez umre yapmış. Yüzüne peçe takıyormuş. Peçenin üstünden de ince bir örtü kullanıyormuş. Bu örtüyü peçe üstüne zaman zaman takıyor zaman zaman da kaldırıyormuş. İhramda peçe kullanmanın hükmünü de bilmiyormuş. Hac umresinde peçe takmaya ilaveten bir de Mina'da zilhiccenin sekizinci günü öğle vakti saçını taramış. Bunun hükmü nedir muhterem hocam?.


Cevap: Hac veya umre ihramında olan bir kadının peçe kullanması caiz değildir. Yani yüzünü peçe ile kapatması caiz değildir. Fakat yabancı erkeklerin karşısında baş örtüsünü yüzüne doğru sarkıtır. Nitekim Peygamber Efendimiz (s.a.v)'in hanımları veda haccında böyle yapmışlardır. Mademki bu kadın bilmeden peçe kullanmış, bundan dolayı ona bir şey gerekmez. Çünkü bilmemekle mazurdur. Saçını taramasından dolayı da bir şey gerekmez. Yeter ki tarağı kokulu bir tarak olmasın. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: