İhramlı bir kişinin ihtilam olması

(1720) no'lu fetvanın ikinci sorusu: Soru 2: Üzerime farz olan hac ibadetini yerine getirdim. Bir gece Mina'dayken rüyalandım (ihtilam oldum) (Bölümün numarası 11; Page No. 189) fakat gusül abdesti almaya imkan bulamadım. Herhangi bir şey yapmam gerekir mi?


Cevap 2 Hac veya umre için ihram giymiş olan bir kişinin ihtilam olması onun haccını ya da umresini etkilemez. İkisini de geçersiz kılmaz. Kendisinden böyle bir şey meydana gelen kişi uykusundan uyandıktan sonra eğer meni görürse cünüplüğünü gidermek için gusül abdesti alır. Sana bir kefaret gerekmez. Çünkü ihtilam senin tercihin değildir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: