İhlâs suresi Kur'ân'ın üçte birine denktir

Yedinci soru, (687) no'lu fetvadan: Soru 7: İhlâs suresinin, fazilet ve sevap bakımından Kur'ân'ın üçte birine denk olduğu malumdur. İnsan bu sureyi üç veya dört defa okusa Kur'ân-ı Kerim'i hatim sevabı alır mı?


Cevap 7: Allah'ın fazlı geniştir. İhlâs suresi fazilet ve sevap bakımından Kur'ân'ın üçte birine denk olduğuna dair hadisin manası sabit ise, onu üç defa okuyan hatim sevabı alır. Müslümana düşen, rabbini zikretmesi ve kolayına geldiği şekilde Kur'ân-ı Kerim okuması, gücü yettiği kadar hayır yapması ve Allah'tan sevap ve güzel bir karşılık istemesidir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: