İftira atmak

(Bölümün numarası 26; Page No. 12) (3543) Numaralı fetvanın yedinci sorusu: Soru 7 : İnsanları sahip olmadıkları kusurlar sebebiyle gıybetini yapmanın hükmü nedir? Bühtan kelimesini çok sık duyuyorum. Bunun manası nedir?


Cevap 7 : Gıybet, din kardeşini kendisinde bulunan ve fakat anılmasından hoşlanmadığı bir özelliğiyle anmandır. Eğer kendisinde bulunmayan bir özellikle onu anarsan ve kendisi bundan memnun kalmazsa, bu iftira olur. Her ikisi de haramdır. Nitekim Yüce Allah Biriniz diğerinizi arkasından çekiştirmesin. buyurmuştur. Bu âyette Allah (c.c.) gıybeti yasaklamıştır. Hz. Peygamber de (s.a.v.) gıybeti ve iftirayı beyan etmiştir. Müslim ve Ebû Davud, Ebû Hüreyre'den (r.a.) şöyle rivayet etmişlerdir: Resulullah'a (s.a.v.) "Gıybet nedir ya Resûlullah?" diye soruldu. "Birinizin, kardeşini hoşlanmayacağı şeyle anmasıdır!" buyurdu. Orada bulunanlardan biri: "Ya benim söylediğim onda varsa, (Bu da mı gıybettir?)" diye sorunca, Allah Resûlü (s.a.v.): "Eğer söylediğin onda varsa, gıybetini yapmış olursun. Eğer söylediğin onda yoksa, bir de bühtanda (iftirada) bulunmuş olursun" buyurdu. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: