İctihat kapısı kapalı mı yoksa açık mı?

Soru 5: İctihat kapısı kapalı mı yoksa açık mıdır?.


Cevap 5: İctihat kapısı kapalı değildir. Bilakis ictihat kapısı; Allah'ın kitabında, O'nun Resûlü'nün (s.a.v.) sünnetinde, Peygamber'in (s.a.v.) sahabesi ve ilim ve imân sahiplerinden onlara iyilikle tabi olan selefin sözlerinde ilim, iman ve basiret ehli için açıktır. Bu durumda olmayan kimsenin, dördüncü sorunun cevabında geçtiği gibi, ilim ehline sorması vaciptir.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.) ailesine sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: