İctihâtta hata etmek

Soru 10: Çağdaş dindar gençlerin bir kısmı:" Bugün İslam aleminde, şirk ameli işleyenlerin tümü veya büyük bir çoğunluğu gerçekte müşrik değildir." demektedirler. (Bölümün numarası 2; Page No. 60)  Çünkü, bu kimseler ya da değerli alimlerdir ve ictihatları, onları Allah'ın dışındaki varlıklardan medet ummanın caiz olduğu görüşüne ulaştırmıştır. İmam Suyuti, Nebhani ve diğerleri bu görüşü benimsemektedirler. Bu alimler için iki ecir vardır. Doğruya isabet etse bir ecir, ictihadında hata ederse yine bir ecir vardır. Ya da bu şirk filini işleyen kimse belli bir mezhebi taklid eden bilgisiz bir kimsedir ve bu, onun yapabileceği en son şeydir.


Cevap 10: Hata işlemekte mazur görülen kimse, kesin delillerle sabit olan ve dini açıdan zaruri olduğu bilinen konularda değil de, teorik ve ictihadi konularda hata eden kimsedir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: