İbn Teymiye Ehl-i Sünnet'in bir ferdi midir?

Birinci soru, (9027) no'lu fetvadan: Soru 1: İnsanlar , İbn Teymiye'nin Ehl-i Sünnet ve'l-Cemaa'tten olmadığını, sapıttığını ve insanları yoldan saptırdığını söylemektedirler. Bu görüşü İbn-i Hacer ve diğerleri benimsemektedirler. Bu iddialar doğru mudur yoksa yanlış mıdır?


Cevap 1: Şüphesiz Ahmed b. Abdülhalim b. Teymiyye, Ehl-i Sünnet ve'l-cemaat'e mensup alimlerden birisidir. (Bölümün numarası 2; Page No. 254) İnsanları hakka ve doğru yola davet etmiştir. Allah (c.c.) onunla İslam'ı güçlendirmiş, bidat ve batıl ehlini de bastırmıştır. Her kim onun hakkında bunun dışında bir hükme varırsa o kimse bidatçı, sapık ve düzenbazdır. Bu kimseler, gerçeklere gözlerini kapamışlar, gerçek olanı batıl, batıl olanı da gerçek zannetmişlerdir. Allah'in, basiret gözlerini açtığı kimseler, onun ve düşmanlarının kitaplarını okuduklarında onun hayat yaşantısıyla düşmanlarının hayat yaşantılarını birbiriyle mukayese ettiklerinde bunu rahatlıkla görebilirler. Bu, iki grup arasındaki en güzel tanık ve en etkin farktır.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: