İbâdîye fırkası sapık fırkalardan birisidir

el-İbâdîye fırkası sapık fırkalardan biridir. Beşinci soru, (6935) no'lu fetvadan: Soru 5: Haricî fırkalarından el-İbâdîye fırkası sapık fırkalardan kabul edilir mi? Onların arkasında namaz kılmak caiz olur mu (lütfen) delille beraber (açıklayınız)?


Cevap 5: el-İbâdîye fırkası; haddi aşmaları, düşmanlık beslemeleri, Hz. Osman ve Hz. Ali (r.a.)'ye karşı çıkmaları sebebiyle sapık fırkalardan birisidir. Arkalarında namaz kılmak caiz değildir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: