İşveren işcisinin malını bırakmaya zorlamaz

Soru : Bir işveren, işçiler memleketlerine gitmeden maaşlarını vermemektedir. Senede veya iki senede bir ancak vermektedir. İşçiler de, çaresizlik, iş fırsatlarının azlığı ve paraya ihtiyaçlarından dolayı buna razı olmaktalar.


Cevap : Vacip olan her ay sonu işçinin maaşının ödenmesidir. Ki, normal cari olan da budur. Ancak aralarında anlaşıp senede bir veya iki senede bir olmak üzere ödeme planı yaparlarsa bunda bir sıkıntı yoktur. Zira Resûlüllah (s.a.v.) sahih hadiste şöyle buyurmuştur: Müslümanlar kendi aralarında belirledikleri şartlara uyarlar. Başarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.)', âilesine ve sahabelerine salât ve selam etsin.


Tags: