İşlenmiş yasağın kefaret yeri

(6017) no'lu fetvanın beşinci sorusu: Soru 5: Hac vaktinin dışında Umre yapmak için ihrama giren bir insana elbise giydiği için kurban (kefaret) gerekirse bu kurbanı o zaman Mekke'de mi keser, yoksa ne yapması gerekir ?


Cevap 5: Umre için ihramlı olan bir kişi elbisesini giyme sebebiyle kurban (kefaret) gerekirse o kurbanı Mekke'de keser ve etini oranın fakirlerine dağıtır ve etinden kendisi yemez.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: