İşi olmadığı halde resmi mesai saatleri haricinde çalıştırılması için memuru mükellef tutma

İşi olmadığı halde resmi mesai saatleri haricinde çalıştırılması için memuru mükellef tutma (19818) no'lu fetva: (Bölümün numarası 14; Page No. 405) Soru : Efendim ben hükumette çalışmaktayım. İdare veya çalıştığım birim bazen resmi işimiz dışında bizleri çalıştırmaktadır. Bu da yetkilinin onayına sunulmaktadır. Genelde bu iş için onay da vermektedir. Onaya sunma şu şekilde cereyan etmektedir. Mali ve İdari İşler Müsteşarı'na Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. İdarenin veya ilgili birimin yapması gereken işler çokluğundan dolayı resmi çalışma saatlerinde yerine getirilememektedir. Sizlerden resmi vakit dışında onları çalışmakla mükellef tutmamız için onay vermenizi istirham ediyoruz. Talebin sonunda da zaman dilimi yazılmaktadır. Şunu da ifade etmem gerekir. Kamu hizmeti nizamının 26. maddesine göre resmi çalışma saatlerinde tamamlanamayan işler, işle mükellef tutulmadan önce yapılır. Şunu da arz etmem gerekir. Resmi çalışma süresinde işleri tamamlamaktayım. Sorum şudur hocam : Ek olarak resmi mesai dışında akşam çalıştığım için ücret alabilir miyim? Bu ek mesai işim tamamlanmış olduğu zamana kadar devam etmiştir. Hocam şunu da ifade etmem lazım. Benim de masraflarım var. Ev kirası, araba taksiti vb. ödemeler. Bize fetva verin. Allah mükafatınızı versin.


Cevap :Çalıştığın büroda işleri resmi çalışma saatlerinde yerine getirebiliyorsan ve resmi çalışma saatlerinin dışında yapacak işin kalmıyorsa bu işi kabul etmen caiz olmaz. Ve bunun için ek olarak verilen parayı da alamazsın. Çünkü resmi çalışma saatleri dışındaki işler için verilen ücret işini resmi çalışma saatlerinde yapamayıp ek mesaide yapan içindir. Çalışmadığın zaman dilimi için ücret almamalısın. Başarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabelerine salât ve selam etsin.


Tags: