İçtihat kapısı kapanmamıştır

(7701) no'lu fetvanın beşinci sorusu: Soru 5: İçtihat kapısı kapalı mı değil mi?


Cevap 5: Hamd yalnız Allah'adır. Salât ve selâm onun resulüne, âilesine ve sahabesine olsun. Bundan sonra; İçtihat kapısı kapalı değildir. Bilakis içtihat kapısı, Allah'ın Kitabı, Resûlü'nün sünneti Hz. Peygamber'in ashabından ve tabiînden ilim ve iman ehli olan selefin sözleri konusunda basiret sahibi, ilim ve iman ehli kimseler için açıktır. (Bölümün numarası 5; Page No. 26) Bu evsafa sahip olmayanlar için ise vacip olan, ilim ehlinin de belirttiği üzere zikir ehline danışmaktır.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed (s.a.v.)'e âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin


Tags: