İçtihadı konusunda İmam Malik'i taklit eden kimsenin hükmü

(Bölümün numarası 5; Page No. 34) Boş sayfa (Bölümün numarası 5; Page No. 35)  Taklit (Bölümün numarası 5; Page No. 36) (4476) no'lu fetvanın on dördüncü sorusu: Soru 4: Kur'ân'ı ve hadisi bırakıp da içtihatları konusunda İmam Malik'i taklit edenin hükmü nedir?


Cevap 4: Hamd yalnız Allah'adır. Salât ve selâm onun resulüne, âilesine ve sahabesine olsun. Bu girişin ardından; Malik (rha) ilim öncüsü imamlardan biridir. O da bir beşer olarak hata da edebilir; isabet de edebilir. Görüşlerinden kimisi kabul edilebilir red de edilebilir. Görüşleri içinde hakka muvafık olan kabul edilir, hakka muvafık olmayan ise terk edilir. Kişi şayet doğrudan Kur'ân ve sünnetten hükümleri alabilecek kapasiteye sahipse herhangi bir kimseyi taklit etmesi caiz değildir. Böyle bir kapasitesi yoksa ve dini ile ilgili meselelerden biri kendisine müşkil gelirse, en çok güvendiği ilim adamına danışır ve onun verdiği cevaplara göre amel eder. Bu hususta Malik ve diğer ilim adamları eşit durumdadır. Başarı Allah'tandır!Allah, peygamberimiz Muhammed (s.a.v.)'e âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin


Tags: