İçinde ayetler, hadisler ve anlaşılmayan sözlerin yazılı olduğu muskanın hastaya takılması

Üçüncü soru, (4393) no'lu fetvadan: (Bölümün numarası 1; Page No. 319)  Soru 3: Zararı gidermek yahut bir menfaat elde etmek için, içerisinde peygamberin duaları, Kur'ân-ı Kerim ayetleri, sahabe ve salihlerden evliyalara tevessül ve bazı yıldızların çizildiği Arapça olmayan, anlaşılmayan sözlerin veyahut Peygamber'in (s.a.v.) isimlerinin yazılı olduğu muskanın hastaya takılması caiz midir?. Bilmeniz gerekir ki, annemiz onlara gidiyor ve ona ve bütün âileye büyü yapıldığını söylüyorlar. Fakat biz bu konuda ona itâ'at etmiyor ve onu tasdik etmiyoruz. Bazen haberimiz olmadan bizim yemeğimize ve içeceğimize ilaçlar koyuyor. Bazen yanında getirdiği muskaları yanındaki elbisemize yahut yatağımıza koyuyor. Çünkü biz, onun yanında isimlerimizin yazılı olduğu muskalar buluyoruz ve onu bundan vazgeçirmeye çalışıyoruz, fakat o bize bunu yapmaktan kaçınmıyor.


Cevap: 3 Birinci olarak: Bir menfaat elde etmek yahut bir zararı defetmek için, bu muskaların bir şahsa takılması yahut bir elbiseye yahut bir yatağa yahut bir eve konulması câiz değildir. Bu, muskanın bir çeşididir ve onu edinmek şirktir. Resûlüllah'ın (s.a.v.) şu sözü umum ifade etmektedir: Muhakkak rukyeler, temîmeler (muskalar), tiveleler (muhabbet muskaları) şirktir. Yine Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Boynuna muska takan muhakkak şirke düşmüştür. (Bölümün numarası 1; Page No. 320) İkinci olarak: Annenizin muska edinmesi, onu yatağa ve elbiseye koyması, büyücü ve kahinlere gitmesi gibi yaptığı şeyleri hoş karşılamamanız ve nasihat etmenizden dolayı size teşekkür edilir. Edebe ri'âyet ederek, ona nasihat etmeye, ona öğretmeye ve onu kötülükten menetmeye devam etmeniz gerekir. Umulur ki, yaptığı kötülüklerden dolayı Allah onu tevbe etmeye muvaffak kılar. Bildiğiniz konularda size düşen nasihat ve menetme vazifenizi yaptığınız zaman, yaptığı kötülük konusunda size bir günah yoktur. Yine onun yaptığı kötülükten bilmedikleriniz hakkında da bir vebal yoktur.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: