İçerisinde resim bulunan eve melekler girmez

(Bölümün numarası 1; Page No. 720) Beşinci soru, (2742) no'lu fetvadan: Soru 5: Bazı insanlardan, resimlerin haram olduğu ve içerisinde resim bulunan eve meleklerin girmeyeceği bize ulaştı. Bu sahih midir? Bu haram olan resimlerden maksat, mücessem olan insan ve hayvan resimleri midir, yoksa paralarda ve kimliklerde olduğu gibi, bütün resimlere şamil midir? Haramlılık bütün bunları kapsıyorsa, bütün bunlardan evi temizlemenin yolu nedir? Bu konuda bizi bilgilendirin, Allah sizi en güzel hayırlarla mükafatlandırsın.


Cevap 5: Evet, insan olsun hayvan olsun bütün canlı resimleri haramdır. İster bu mücessem (cisimli) olsun, yahut bir kağıt ve benzerindeki resim ve renkler olsun, yahut bir kumaş üzerine işlenmiş olsun yahut fotoğraflar olsun. Melekler, içerisinde resim bulunan eve girmezler. Çünkü bu konuya delalet eden sahih hadisler umum ifade ediyor. Yakalanmaları için gerekli olan suçlu ve şüphelilerin resimleri gibi, mutlaka olması gereken pasaportlar ve nüfüs cüzdanlarında olan resimler gibi, zaruret olduğu zaman bazen buna ruhsat verilir. Bulundurulması ve taşınması zaruri olan bu ve benzeri resimlerin, meleklerin eve girmesine mani olmayacağını umuyoruz. Allah kendisinden yardım istenendir. Aynı şekilde yatak ve yastıklardaki gibi hakirlik ifade eden resimlerin de meleklerin girmesine mani olmayacağın ümit ediyoruz. Bu konuda rivayet edilen hadislerden biri, Peygamber Efendimizin (s.a..v.) şu sözüdür: Şu resimleri yapanlar kıyamet gününde azap olunurlar. Onlara: "Haydi yaptığınız resimlere can verin" denilir. Hadisi Buhari rivayet etmiştir. (Bölümün numarası 1; Page No. 721) Yine Ebu Cuhayfe'den (r.a.) şöyle rivayet edilmiştir: Peygamber (s.a.v.), Faiz yiyene, faiz yedirene ve resim yapana lanet etmiştir. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.Tags: