İçerisinde Kur'ân bulunan kargolar postacıya 'geliyor ve bu Kur'ânları küfür beldesine göndermek istiyorlar, postacı ne yapmalıdır?

(3497) no'lu fetva: Soru: Ben Mevsim'de posta sorumlusuyum. Bu memlekette yabancılar ve diğer kimseler var, bunlar bazan içinde orta boy Kur'ân bulunan bir zarfla geliyorlar ve Arap olmayan çoğunlukla halkı kafir olan başka bir ülkeye göndermek istiyorlar. Bu konuda İmam Buhari ve Müslim 'in İbn Ömer (r.a.)'dan rivayet ettikleri şu hadisi bilerek bu Kur'ân'ı bu ülkelere göndermek caiz midir? Allah Resûlü (s.a.v.) bir kimsenin, beraberinde Kur'ân olduğu halde düşman memleketine yolculuk yapmasını yasaklamıştır. Bu hadisin üzerinde ittifak edilmiştir.


(Bölümün numarası 4; Page No. 65) Kur'an-ı kerim Gönderilen kimse Müslüman ise ülkenin Arap ülkesi ya da yabancı ülke olması, halkının Müslüman olması ya da olmaması fark etmeksizin herhangi bir sıkıntı olmaz. Çünkü -söylendiği gibi- Kur'ân kafirlerin eline geçmeyecek. Çünkü Kur'ân onlara gönderilmemiş ve onları da ilgilendirmez. Ancak Mushaf gönderilen Müslümanın bulunduğu yer savaş halinde olunan bir ülke ise, veya Mushafa iman etmeyen bir yer ise kendisine gönderilen kimseden veya postacıdan almaları durumu söz konusu olursa soruda zikredilen sahih hadisle amel etmek üzere Mushaf'ın gönderilmesi engellenir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: