İçerisinde: "Babam ve baban" diye geçen hadis ve çarşıya girince Allah'ı zikre dair hadis

Üçüncü soru, (9893) no'lu fetvadan: Soru 3: Şu hadisin sıhhat derecesi nedir?: Adamın biri Hz. Peygamber'e (s.a.v.) gelerek: Babam şimdi nerede? diye sordu. Allah Rasûlü: "Ateştedir" buyurdu. Adam geri dönüp gitmek üzereyken Allah Rasûlü adama seslenerek: "Bana bak, benim babam da senin baban da ateştedir" buyurdu. Yine şu hadisin sıhhat derecesi nedir?: Her kim çarşıya girdiği sırada: "Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet ederim. O tektir, ortağı yoktur. Mülk Onundur, hamd Ona mahsustur. O her şeye kadirdir" derse o kimseye milyon sevap verilir.


Cevap 3: Birinci hadis sahihtir. Onu Müslim Sahih'inde rivayet etmiştir. İkinci hadis hakkında İbn Kayyim şöyle demiştir: Bu hadis illetlidir, hadis imamları onu illetli saymışlardır. İbn Ebi Hatim de şöyle demiştir: (Bölümün numarası 4; Page No. 421) O hadis hakkında babama sorduğumda şöyle dedi: Münker bir hadistir. Birden çok hadis imamı onu zayıf kabul etmişlerdir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.Tags: