Hz. Peygamberin (s.a.v. ) kabrini ziyaret eden kimse için Selam verme üslübu

Soru 4: Hz. Peygamberin (s.a.v.) kabrinde okunacak salât ve selamların hangisi daha afdaldir (daha iyidir)?. Yani: as-Salâtû ve's-Selam aleyke Ya Resûlallah! mı?. Yoksa: Allahumme Salli ala Muhammedin ve ala Âl Muhammed. Şeklinde talep üslübuyla mı daha iyidir. Hz. Peygamber mübarek kabrinden, kendisine selam verene bakıyor mudur?. Hz. Peygamber (s.a.v.) mübarek kabrinden yüce sahabeden birinin veya evliyaullahtan birinin selamını almak için elini kabrinden dışarı çıkarmış mıdır?.


Cevap 4: (a) Hz. Peygamberden bildiğimiz kadarıyla, kabrinde okunmaya tahsis edilmiş bir salât sabit olmamıştır. Ziyaret sırasında as-Salâtû ve's-Selamu aleyke Ya Resûlallah! demek caizdir. Bu cümlenin anlamı haber cümlesi (belağat bakımından durum bildiren cümle çeşidi) üslubunda ise de talep cümlesidir (belağat bakımından arzu istek bildiren cümle çeşidi). Şu şekilde salât da caizdir: Allahumme salli ala muhammed. Afdal olan, öteki kabirlere yapıldığı gibi haber (durum bildiren cümle) üslubuyla selam vermektir. Çünkü, İbn-i Ömer (r.a.) kabri ziyaret ettiğinde şöyle derdi: es-Selamu aleyke ya Resûlallah! (Bölümün numarası 1; Page No. 475)  es-Selamu aleyke ya Eba Bekr! es-Selamu aleyke babacığım! Sonra oradan ayrılırdı. (b) Kur'ân'da veya sahih sünnette Hz. Peygamberin kabrini ziyaret edeni gördüğü sabit olmamıştır. Görme konusunda asıl olan görmediğini söylemektir. Ancak Kur'ân'da veya sünnette sabit olmasıyla bunun varlığı söylenebilir.(c) Peygamber olsun, başkası olsun ölü için asıl olan elini veya başka bir uzvunu uzatmak şeklinde hareket etmesi mümkün değildir. Hz. Peygamberin kendisine selam veren bir kısım insanlara elini kabirden çıkartma haberi doğru değildir. Doğru olması mümkün olmayan vehim ve hayaldan ibarettir. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: