Hz. Peygamber'in uygulamalarından: Sakal bırakmak, ayakkabıyla namaz kılmak

(1559) no'lu fetvanın üçüncü sorusu: Soru 3: Sakal bırakmak, ayakkabıyla namaz kılmak ve daha başka uygulamaların nedeni Yahudilere, Hıristiyanlara ve Mecusilere benzememek olarak belirtilmiştir. Sözü edilen bu kimseler bu fiilleri yaptıkları taktirde biz bunları işlemeyi terk edebilir miyiz?


Cevap 3: Uygulamaların en hayırlısı Hz. Peygamber'in yaptıkları, hidayetidir. O'nun (s.a.v.) uygulamalarından biri de sakalını bırakmasıdır. Sakalın bırakılmasını da emretmiştir. Hz. Peygamber (s.a.v.) bu uygulamasıyla kendinden önceki peygamber kardeşlerinin izini takip etmek suretiyle Allah'ın emrine imtisal etmiş olmaktadır ki bu peygamberlerden biri (Allah'ın salâtı ve selâmı bütün peygamberlere olsun) de Hz. Harun'dur (a.s.). Hz. Harun sakallı idi. Allah te'âlâ şöyle buyurmuştur: İşte o peygamberler Allah'ın hidayet ettiği kimselerdir. Sen de onların yoluna uy. (Bölümün numarası 3; Page No. 432) Hz. Peygamber'in (s.a.v.) zikretmiş olduğu neden, kendisinden önceki nebilerin ve resullerin uygulamalarına Yahudi ve Hıristiyanların muhalefet ettiklerini beyan içindir. Buna göre Hz. Peygamber, peygamberlere muhalefetleri konusunda onlara uyulmasını yasaklamıştır. Maksat, hükmün varlık veya yokluk açısından illet üzerine tesis edilmesi değildir. Şayet sakalları mevcut ise, onlar bu cüzî meselede kendilerinden önceki resullere -ki en sonuncuları Allah'ın insanlara ve cinlere gönderdiği Hz. Muhammed'dir (s.a.v.)- ittibâ' etmiş olurlar.Ayakkabıyla namaz kılmak konusunda ise, Yahudi ve Hıristiyanlar, Allah te'âlâ'nın Hz. Musa'ya yönelik şu hitabına binaen ayakkabıları giyinikken ibadet etmezler: Hemen pabuçlarını çıkar! Çünkü sen kutsal vadi Tuvâ'dasın! Bizden öncekilerin şeriarının; bizim şeriatımızda neshedildiğine dair bir bilgi yoksa, bizim için şeriat olduğu kabul edilmiştir. Bu ferî meseleyle ilgili olarak Resûlullah'ın (s.a.v.) temiz oldukları taktirde ayakkabıyla namaz kılma uygulaması ve böyle emretmesi nedeniyle nesh hasıl olmuştur. Yahudi ve Hıristiyanların aykkabıları giyinik halde ibadet etmemeleri, Allah te'âlâ'nın Biz seni bütün insanlara ancak müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik; ayetinin delaletiyle kendilerinin de peygamberi olan Resûlullah'ın (s.a.v.) uygulamasına muhaliftir. Onlar Hz. Peygamber'in (s.a.v.) uygulamasına tabi olarak ayakkabıları giyinikken ibadet etseler, Resûlullah'ın (s.a.v.) bizim için belirlediği sünnete muvafakat etmelerine binaen bu sünneti terk etmemiz doğru olmaz.Başarı Allah'tandır! Allah peygamberimizin Muhammed ( s.a.v.)'e salât etsin Muhammed âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: