Hz. Peygamber'in (s.a.v.) kabri yanında salât ve selam okuma keyfiyeti

4. ve 5. soru : Hz. Peygamber'e (s.a.v.) salat ve selam okurken ayakta durmak sahabelerin uygulamalarından değil miydi?. Ayakta durarak Hz. Peygamber'e (s.a.v.) salât ve selam okumak ne zaman caiz olur?. Ravza-i Mübareke'de (Mutahhara'da) ayakta durarak Hz. Peygamber'e (s.a.v.) salavât getirmek caiz olduğu halde oradan uzakta iken niçin caiz olmamaktadır?


(Bölümün numarası 3; Page No. 9) 4. ve 5. soru cevabı : Hz. Peygamber'in (s.a.v.) kabri yanında salât ve selam okurken ayakta durmak, salavât dolayısıyla yapılan bir şey değildir ki diğer mekanlarda salavât getirirken ayakta durulması veya ayağa kalkılması buna kıyas edilsin. Bilakis kişi, kabrin yanına yürüyerek geldiğinde zaten ayakta olarak gelmekte ve o vaziyette kalmaktadır. Özel olarak ayağa kalkılmamaktadır. Buradaki uygulama ile sair müslümanların kabirlerinin ziyaret edilmesi sırasındaki uygulama aynıdır. Ziyaret için gelen kişi o kabirlerde yatanlara selam verir. Ayakta olarak selam verir ama ayakta duruşu selam vermek amacıyla değildir. Zira oraya zaten ya yürüyerek veya binekli olarak ulaşır ve ulaştığı hal üzere kalarak ayakta selam verir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.Tags: