Hz. Peygamber'in (s.a.v.) doğum gününü (mevlidini) kutlamanın hükmü

(Bölümün numarası 3; Page No. 3)  Bismillahirrahmanirrahim. (Bölümün numarası 3; Page No. 4) Boş sayfa (Bölümün numarası 3; Page No. 5)  Mevlid (doğum) (Bölümün numarası 3; Page No. 6) (7136) no'lu fetvanın birinci sorusu: Soru 1: Hz. Peygamber'in (s.a.v.) doğumunu kutlama münasebetiyle toplantılar düzenlenmekte, buralarda insanlar Rasûlullah'ın hayatı hakkında konuşmalar yapmakta, Rasûlullah'a övgülerde bulunmaktadırlar ve ezberden Hz. Peygamber'e salât ve selam okunmaktadır. (Ezberden okunan şeylerin değişik şekillerine bakın. Mesela insanlar ayakta durup kollarını bir müddet salıp bırakıyorlar ve ezbere salât ve selam okumaktadırlar.)


Cevap 1: Hz. Peygamber'in (s.a.v.) doğumu münasebetiyle kutlama yapılması caiz değildir. Çünkü böyle bir kutlama, ne Rasûlullah (s.a.v.), ne raşid halifeleri ve ne de faziletli üç nesilde yer alan âlimler tarafından uygulanmadığı için bidattir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: