Hz. Peygamber'in mescidini ziyaretin vedası var mıdır?

(6854) no'lu fetva: (Bölümün numarası 11; Page No. 363)  Soru: Hac dışında umre hakkında sizden bir fetva rica edeceğim. Allah sizlerden razı olsun. Hac dışında yapılan umrenin veda tavafı var mıdır, yok mudur? Şöyle ki, ben hac dışında üç umre yaptım. Ancak veda tavafı yapmadım. Bunu yaparken Şeyh İbn Carullah -Allah onu, ana-babasını ve müslümanları bağışlasın- kitabını esas aldım. Bu kitapta umrenin vacipleri, rükünleri zikrediliyor, ancak veda tavafından söz edilmiyor. Birisi bana dedi ki: Umrenin veda tavafı vardır. Bir diğer sorum da şudur: Aynı şekilde Mescid-i Nebevi ve Hz. Peygamber'e (s.a.v) selam vermenin kendisine selam vererek vedası var mıdır? Çünkü dua kitaplarında Mescide vedadan ve Hz. Peygamber'e salat ü selamdan söz edilmektedir.


: Öncelikle hac yapmaksızın umre yapmada veda tavafı diye bir şey yoktur. Buna göre umreden sonra veda tavafı yapmadan Mekke'den ayrılmanda ve buradan çıkmanda herhangi bir sakınca yoktur. Ama veda tavafı yaparsan bu daha hayırlıdır. İkinci olarak: Peygamber Efendimiz (s.a.v)'in kabrini ziyaret etmek sünnettir. Bunun delili, kabir ziyaretlerini teşvik eden hadislerin ifade ettiği genelliktir. Ancak bu amaçla yolculuğa çıkılmaz. Medine'de ya da Medine'nin çevresinde bulunanlar yani yolculukları sefer sayılmayacak derecede şehre yakın oturan kimseler Hz. Peygamber'in kabrini gidip ziyaret edebilirler. Buna karşılık Medine'ye doğru Peygamber Efendimiz'in (s.a.v) kabrini ziyaret etmek için yolculuğa çıkılmaz. Çünkü Hz. Peygamber bunu şu sözü ile yasak etmiştir. Üç mescidi ziyaret amacı ile yola çıkılabilir. Bunlar, benim şu mescidim, Mescid-i Haram ve Mescid-i Aksa'dır. Bir kimse ticaret yapmak ilim tahsil etmek ve benzeri bir amaçla Medine'ye doğru yola çıkarsa ya da Mescid-i Nebevi'de namaz kılmak amacı ile ve sevabının kat kat artması isteği ile bunu yaparsa öncelikle namaz kılar sonra Hz. Peygamber'i şer'i şekliyle ziyaret eder. Hz. Peygamber'e salât (dua) eder ve selam verir. Sonra Ebu Bekir ve Ömer'e selam verir. (Bölümün numarası 11; Page No. 364)  Allah'ın onlardan razı olması için dua eder, kabre ve etrafına el sürmez ya da bunların her hangi bir kısmını öpmez. Direkt olarak onlara dua etmez, onlardan yardım dilemez. Çünkü bir kimsenin Hz. Peygamberin vefatından sonra kendisine dua etmesi ve yardım dilemesi onun dışında başka ölülere yapılan dua gibidir. Ve bu en büyük bir şirktir. Tam aksine yapacak olduğu Hz. Peygamber'e salat ü selam getirmek, Ebu Bekir ve Ömer için Allah'ın razı olması için dua etmektir. Ebi Bekir Ve Ömer (r.anhuma) Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: