Hz. Osman'ın mushafındaki gibi Kur'ân surelerinin tertibi

Birinci soru, (4735) no'lu fetvadan: Soru 1: Manaları zor anlaşılan kelimelerle dip not yazılmış bir "Amme cüzü" nüshasında gördüm ki, adı geçen cüzde sureler ters bir şekilde, başta "Nas Suresi", en sonda da "Amme Suresi" gelecek şekilde düzenlenmiştir. Bu tertip sahih midir, rivayet edildiği gibi Kur'ân surelerinin tertibi tevkıfi midir, yoksa değil midir? Bu konuda bilgi vermenizi rica ediyorum.Allah sizi her türlü hayırla mükafatlandırsın.


Cevap 1: Kur'ân surelerinin Hz. Osman mushafındaki gibi tertip edilmesi gerekir. Son cüz, "Amme Suresi"yle başlar ve "Nas Suresi"yle biter.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: