Hz. İsa (a.s.)'ın doğumundan sonra İmrân kızı Meryem'in evlendiği iddiası

İsa aleyhisselam (7647) no'lu fetva: Soru: İngiltere'de doktor olarak çalışan Mısırlı bir adamla konuşuyordum. Konuşma esnasında İmran kızı Meryem'in, oğlu İsa aleyhisselam'ı dünyaya getirdikten sonra, ismini şu anda hatırlamadığı bir adamla evlendiğini ve ondan iki çocuğu olduğunu bana söyledi. Bu doğru mu, değil mi? Eğer bu doğruysa, Kur'ân-ı kerim'den, yahut sünnetten veya başkasından delil var mıdır?. Çünkü bunu bana söyleyen adam her hangi bir delil söyleyemedi. Ben de Kur'ândan veya sünnetten bir delil getiremedim. Bu konuda beni bilgilendirmenizi rica ediyorum. Allah sizi bizim için hazine olarak muhafaza etsin.


Cevap: Allah Te'âlâ'nın kitabında ve Allah'ın Resulü'nün (s.a.v.) sünnetinde, İmrân kızı Meryem'in, İsa (a.s.)'ı dünyaya getirdikten sonra evlendiği ve İsa (a.s.)'dan başka çocukları olduğuna dair bir şey zikredilmemiştir. (Bölümün numarası 3; Page No. 290) İsa (a.s.)'dan önce ise, kendisine bir insan elinin değmediği ve onun iffetsiz biri olmadığı kaydedilmiştir. Allah Te'âlâ bu konuda şöyle buyurmuştur: (Resûlüm!) Kitap'ta Meryem'i de an. Hani o, ailesinden ayrılarak doğu tarafında bir yere çekilmişti.(16)Meryem, onlarla kendi arasına bir perde çekmişti. Derken, biz ona ruhumuzu gönderdik de o, kendisine tastamam bir insan şeklinde göründü.(17)Meryem dedi ki: Senden, çok esirgeyici olan Allah'a sığınırım! Eğer Allah'tan sakınan bir kimse isen (bana dokunma).(18)Melek: Ben, yalnızca, sana tertemiz bir erkek çocuk bağışlamam için Rabbinin bir elçisiyim, dedi.(19)Meryem: Bana bir insan eli değmediği, iffetsiz de olmadığım halde benim nasıl çocuğum olabilir? dedi. Allah Te'âlâ onun sözünü takrir etmiş ve o konuda onu tasdik etmiştir. Buradan ortaya çıkmıştır ki, İmrân kızı Meryem'in evlendiği yahut İsa (a.s.)'dan başka çocuğu olduğunun aslı yoktur.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.Tags: