Hz. Hızır nebi midir?

Soru 2: Hz. Hızır nebi midir, yoksa salih bir adam mıdır?


Cevap 2: Sahih olan: Hızır (Bölümün numarası 3; Page No. 287) (a.s.), bir nebidir. Çünkü Allah Te'âlâ Kehf Suresinde Musa'yla ( ikisine selam olsun) olan hikayesinde şöyle anlatılmaktadır: Denizde çalışan fakirlere ait bir gemiyi parçalamış, günah işlemeyen bir genci öldürmüş ve onlara yemek yedirmekten kaçınan bir köydeki iki yetime ait bir duvarı ücretsiz olarak tamir etmiştir. Hz. Musa bütün bunları kabul etmemiş ve sonunda ona sebebini açıklamıştır. Sonra hikaye, bütün bunların Allah'tan bir vahiyle olduğu ile son bulmaktadır. Bu konuyla ilgili Allah şöyle haber vermektedir: Ben bunu da kendiliğimden yapmadım. İşte, hakkında sabredemediğin şeylerin iç yüzü budur." Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.Tags: