Hz. Hüseyin'nin (Allah Ondan razı olsun) kabri nerededir?

Dördüncü soru, (9123) no'lu fetvadan: Soru 4: Mısırlılar Hz. Hüseyin'in başının Mısır'da olduğunu iddia ediyorlar. Iraklılar ise Hüseyin'in meşhedi dedikleri bir cami iddia ediyorlar. Bunun doğruluğunu bilmiyorum. Âlimlerin en tercih edilen görüşüne göre Hz. Hüseyin'in kabri nerededir?


Cevap 4: Hz. Hüseyin (Allah ondan razı olsun) hicri 61 senesinde Muharrem ayında Irak'ta öldürülmüş ve cenazesi Irak'ta defnedilmiştir. Başının Mısır'a nakledilip oraya defnedildiği iddiasına gelince, bunun aslını (Bölümün numarası 3; Page No. 101) bilmiyoruz. Araştırmacı bazı âlimler bunu kabul etmiyorlar. Bunu bilmemenin sana bir zararı yoktur. Senin için ve diğer müslümanlar için meşru olan, ondan ve peygamber'in (s.a.v.) diğer sahabelerinden (Allah onların hepsinden razı olsun) razı olmaktır. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: