Hz. Ali'ye "Allah yüzünü mükerrem kılsın" denmesi

(Bölümün numarası 3; Page No. 100) Beşinci soru, (6542) no'lu fetvadan: Soru 5: Hz. Ali'ye "Allah yüzünü mükerrem kılsın" denmesinin sıhhati nedir?


Cevap 5: Bunun Ali'ye (Allah ondan razı olsun) tahsis edilmesinin aslı yoktur. Ancak bu, şianın onun hakkındaki aşırılıklardandır.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: