Huzeyfe'nin hadisinde i'tizâl

(Bölümün numarası 2; Page No. 314) (10575) Numaralı fetvanın ikinci sorusu: Soru 2: Hadisi anlamak, şu an müslümanların haline nisbetle onu almak, yani Buhari'nin Kitab'ul-fiteninde cemaat olmadığı zaman babının altında tahriç etmiş olduğu Huzeyfe b Yeman(r.a.)'nun hadsini kastediyorum. Hadiste varit olan i'tzalin manası ne demektir. Allah Rasulü (s.a.v.) müslümanların cemaati ve imamı olmadığında onu (i'tizâtli) Huzeyfe'ye (r.a.) emretmiştir.


Cevap 2: Fitneler çoktur. İ'tizâlden maksat fitne yığınlarından ve dalalet kaynaklarından kaçınmaktır. Hakka çağırmaya devam edersin, onunla amel etmeye gayret edersin. Kendin için hayra en yakın olanını seç ve onunla istikamet ve şer'den emin olmak için iyilik ve takvada yardımlaşırsın. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed'e âline ve ashabına salât ve selam etsin.


Tags: