Hristiyan komşuyla muamelenin şekli

(Bölümün numarası 2; Page No. 103)  Hristiyan komşuyla muamelenin şekli. (8691) no'lu fetvadan: Soru 10: Ev veya okul komşusu hristiyanla muamelenin şekli nedir?. Bayramlarında onu ziyaret edip tebrik edeyim mi?


Cevap 10: Mubah işlerde iyilik ve yardım etmek üzere, hristiyan komşuyla kurulan ilişki ve Allah'a davet maksadıyla onu ziyaret etmek caizdir. Umulur ki, Allah onu hidayete ulaştırır. Ancak bayramlarında bulunmak ve bayramlarını kutlamak caiz değildir. Zira Allah Teâla şöyle buyurmuştur: İyilik ve takva (Allah'a karşı gelmekten sakınma) üzere yardımlaşın ama günah ve düşmanlık üzere yardımlaşmayın. Çünkü bayramlarında bulunmak ve tebrik etmek, haram olan dost edinmenin bir çeşididir. Onları arkadaş edinme de böyledir.Başarı Allah'tandır! Salat-ü selam Efendimiz Hz.Muhammed'in (s.a.v.), âlinin ve ashabının üzerine olsun.


Tags: