Hibe teslim alınmasıyla bağlıdır

(Bölümün numarası 16; Page No. 251) ( 8068 ) no'lu fetva: Soru : Efendim adım Hüsnü R. Said Ahmed el-Ğamidi'dir. Kardeşimin oğluna (henüz reşit değildir) arazilerden hisseme düşeni hibe olarak verdim. Ve bunu kardeşime (babasına) teslim ettim. Bu araziler babamındı. Ğamidde olan Şatt denilen yerdeydi. Bu arazi bana babamdan kaldı. Aynı zamanda annemin ve iki kız kardeşimin de hissesi var. Ve İfade etmeliyim ki, evliyim ve iki erkek çocuğum, üç kızım var. Onları dedelerinden kalan paylarından mahrum etmemek ve yukarıda anlattığım hibeyi geri almak için bu durumla ilgili münasip olarak gördüğünüz fetvayı bana bildirmenizi istirham ediyorum.


Cevap : Hibe teslim alınmasıyla geçerlilik kazanır. Kardeşin kendine hibe edilen çocuğun velisi olarak teslim almıştır. Dolayısıyla hibe teslim alındıktan sonra ondan geri dönmen caiz olmaz. Bu sadece araziden sana ait olan hisse için geçerlidir. Eğer arazide babanın varislerinden başkalarının payı varsa onların hakkı bakidir. Bu onların malı olur. Dilediklerine hibe ederler, dilediklerine de satabilirler. (Bölümün numarası 16; Page No. 252) Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: