Hiç kimse için doğum günü yapılması caiz değildir

İkinci soru, (5289) no'lu fetvadan: Soru 2: Oğlum şu anda annesiyle beraber ikamet ediyor. Annesi her sene onun doğduğu günde, doğum günü adıyla kutlama yapıyor. Bu kutlamada, yiyecekler ve her mum bir seneyi temsil etmek üzere yaşı adedince mumlarla hazırlanan bir kutlamadır ki, çocuk o mumları söndürür, sonra kutlama başlar. Bu konudaki şer'i hüküm nedir ?


Cevap 2: Hiç kimse için doğum günü düzenlemek câiz değildir. Çünkü o bid'attır. Peygamber'den (s.a.v.) rivayet edildiğine göre şöyle buyurmuştur: Kim bizim dinimizde olmayan bir şeyi ortaya çıkarırsa, o merduttur, makbul değildir. Çünkü o, amellerinde kafirlere benzemedir. Efendimiz şöyle buyurmuştur: Kim bir kavme benzerse onlardandır. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: