Heykellerin (bibloların) satılması ve eşya olarak bulundurulması

Dördüncü soru,(4763) no'lu fetvadan: Soru 4: Müslümanın, heykellleri (bibloları) satması ve onu eşya olarak bulundurması ve ondan kazanç sağlayarak yaşaması sahih midir?


Cevap 4: Müslümanın, bibloları satması yahut onun ticaretini yapması caiz değildir. Zira sahih hadislerde, ruh taşıyan varlıkların resimlerini yapmanın, mutlak olarak onların biblolarını yapmanın ve onları bulundurmanın haram olduğu rivayet edilmiştir. Onun ticaretinin yapılmasının, ona revaç kazandırdığında, resminin yapılmasına ve evlerde, kulüplerde ve benzeri yerlerde dikilmesine yardım ettiğinde şüphe yoktur.Eğer bu haram ise, onu yaparak ve satarak kazanç sağlamak yine haramdır ve müslüman için, onun kazancını yemek suretiyle yahut benzeri şekilde yaşaması caiz değildir. Eğer böyle bir şey vuku bulmuşsa, ondan kurtulması ve Allah Te'âlâ'ya tevbe etmesi gerekir. Umulur ki Allah, onun tevbesini kabul eder. Allah Te'âlâ şöyle buyurmuştur: Şu da muhakkak ki ben, tevbe eden, inanan ve yararlı iş yapan, sonra (böylece) doğru yolda giden kimseyi bağışlarım. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.Tags: