Heykelleri yıkmak, fotoğrafları yırtmak ve izlerini yok etmek

(1258) no'lu fetva: (Bölümün numarası 1; Page No. 394)  Soru: Bir insan, altın, gümüş ve benzeri yararlı şeylerden mesela süs için insan veya hayvan suretinde bir heykel yapsa, sonra bunu dinen sakıncası olmayan bir şeye - para, zinet eşyası veya bir yapı gibi- bir şeye çevirmek istese, bu caiz olur mu? . Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem)'in şu hadisinde geçen "tapınılan" kelimesinden ne anlamamız gerekiyor?: İçerisinde cahiliyyede tapınılan putlardan var mı


Cevap: İster ibadet, ister süs amacıyla yapılmış olsun, heykelleri yıkmak, izlerini yok etmek, resimleri yırtıp işaretlerini ortadan kaldırmak- inkarcının fiilini inkar ve tevhidi korumak için- gerekir. . . Şu cümlede geçen "tapınılan" kelimesi: İçerisinde cahiliyyede tapınılan putlardan var mı açıklayıcı nitelendirmedir ki, put yapımı veya put edinmede genellikle ibadet kastı vardır demek istiyor, ihtiraz kaydı değildir. Heykel ve putların enkazından, ev, duvar, mescit, para veya kadınlar için zinet eşyası gibi uygun işlerde yararlanılabilir. Yine resim bulunan, kağıt, levha ve arabalardan, resmi yok edip, izlerini kaybettirdikten sonra yararlanmak ta caizdir. . . Müslim 'in Ebu'l-Heyyac' dan naklettiği rivayette, olduğu gibi..Hz Ali Ebul- Heyyac'a dedi ki: Seni, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'in beni memur ettiği bir işi yapmakla görevlendireyim mi? Nerede canlı sûreti bulursan onu tanınmaz hale getir, rastladıysan yüksek kabirleri de yerle bir et!" dedi. Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) Hz. Ali'ye verdiği emirde , (Bölümün numarası 1; Page No. 395)  resimleri ortadan kaldırmak ve yüksek kabirleri tesviye etmekle yetindi. Aynı şekilde Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) Hz. Aişe'ye, odasındaki perdeyi - Hz. Aişe onu parçalara ayırıp, üzerindeki resimlerin izini yok ettikten sonra- yastığa çevirmesini söylemekle yetinmiş, onun tamamen ortadan kaldırmasını emretmemiştir. Zira asıl olan bu tür hammaddelerin kullanılmasının caiz olmasıdır, haramlık ise geçici bir durumdur. Geçici durum (üzerinde resim vs. olması) ortadan kalkınca, şer'an kullanılmasının caiz olması noktasındaki asli durumuna geri döner. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: