Herkesin kullanımına açık su soğutucu cihazların üzerine Allah lafzının yazılması

(Bölümün numarası 4; Page No. 69) (11018) no'lu fetva: Hamd yalnız Allah'adır. Salât ve selam, kendisinden sonra peygamber gelmeyecek olan Hz. Muhammed'in üzerine olsun. Bu girişin ardından; Bilimsel Araştırmalar ve Fetva Daimi Komisyonu, Medine Havaalanı Gümrük Müdürü'nden Sayın Genel Başkan'a, Medine-i Münevvere Davet ve İrşad Merkezi aracılğıyla gelen ve Bilimsel Araştırmalar ve Fetva Daimi Komisyonu'na 237 no ve 21.1.1408 tarihiyle havale edilen soruyu incelemiştir. Soruda şunlar yer almaktadır: Cidde İslami Liman Gümrüğü Genel Müdürü'nün 7913/11191/ŞC no'lu 2.12.1407 Mescid-i Nebevi Şerif'te tarihli ve Mescid-i Nebevî hariminde yer alan ve üzerinde "Allah" manasındaki Almanca (Goot) yazısı bulunan su soğutucu cihazlar hakkındaki yazısına binaen bu konudaki görüşünüzü gerekeni yapabilmemiz için tarafımıza bildirmeniz için size iletmiş bulunuyoruz. Dine ve vatana hizmet hususunda Allah sizi muvaffak kılsın..


Fetva komisyonu konuyu araştırdıktan sonra şöyle cevapladı: Bu hususta herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Zira soğutucu cihaz üzerine Allah lafzının yazılması Allah'ı küçümseme mahallinde değildir. Muhtemel ki bu suretle o cihaz içinde bulunan suyun sebil (Allah rızası için) olduğuna işaret edilmektedir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: