Her biri ayrı evde yaşayan iki aileye sahip bir kişinin bir kurban kesmesi yeterli midir?

(19198) Numaralı fetvanın birinci sorusu: Soru 1: Benim iki tane ailem var ve ikisi de ayrı evlerde yaşıyorlar. Fakat evleri yan yana yani komşular. Aralarında bir duvardan başka engel yoktur. Bazen yemek için hepimiz aynı evde toplanıyoruz. Sorum şudur: Hepimiz için bir kurban yeterli midir, yoksa her ev için birer kurban mı kesmeliyim?


Cevap 1: Kişinin kendisi ve ailesi için bir koyun kesmesi sünnettir. Bunun delili, Umare b. Abdullah'tan nakledilen şu sözlerdir: (Bölümün numarası 10; Page No. 425) "Ben Ata b. Yesar'ın şöyle dediğini duydum: 'Ebu Eyyub el-Ensari'ye Rasulullah (s.a.v.) zamanında kurban ibadetinin nasıl yapıldığını sordum. O da bir kişinin kendisi ve ailesi için bir koyun kestiğini, onu yediklerini ve dağıttıklarını söyledi." Rivayeti Tirmizî Cami isimli eserinde nakleder. Ayrıntılı bilgi için, "Arızatu'l-Ahvezi" isimli eser, 6. cilt, 304. sayfaya bakabilirsiniz.Siz iki hanım ile evliyseniz ve onlar ayrı evlerde yaşıyorlarsa, ikisine de siz baktığınız için onlar sizin aile halkınızdır ve bir koyun kesmeniz yeterlidir. Çünkü Rasulullah (s.a.v.) kendisi ve ailesi için bir tane koyun keserdi ve Rasulullah (s.a.v.)'ın birbirinden ayrı evlerde oturan bir çok eşi yani ailesi vardı.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed'e, âline ve ashâbına salât ve selam etsin.


Tags: